Si të regjistrohesh në gjendjen civile

Si të regjistrohesh në gjendjen civile

Pratomigranti » Dokumente » Qėndrimit dhe kartė identiteti » Si të regjistrohesh në gjendjen civile
Logo pagine interne
logo pratomigranti.it
icona scelta lingua

Si të regjistrohesh në gjendjen civile

Regjistrimet në gjëndjen civile

Regjistrimi në gjendjen civile te banorëve me të cilin kryetari i  komunës përcakton rezidencën e një personi në territorin komunal.
Mund të kërkohet nga një pjestar i familjes në moshë madhore.

Kush banon  në struktura  mikpritese ose komunitet, duhet të paraqesë një deklaratë rezidence të firmosuar nga përgjegjësi i strukturës.

Brenda 60 ditësh nga rinovimi i lejes së qëndrimit, shtetasi e huaj duhet të rikonfirmojë në gjendjen civile residencën te tij, duke bashkangjitur fotokopjen e lejes së re të qëndrimit. Nëse nuk e bën, mund të fshihet nga lista e popullsisë rezedente në Komunë.

Fshirja nga gjendja civile për mos-ndodhje

Kur një person nuk është i gjurmueshëm , një ent publik, një autoritet publik ose një qytetar i interesuar mund të hap proçedurën për fshirjen nga gjendja civile për mos-ndodhje.

Nëse një person do që të fshijë nga adresa e tij ose nga shtëpia e tij me pronësi ose me qira një person që nuk banon më aty, duhet të paraqesë kërkesën duke përcaktuar edhe arsyen.

Proçedura e mos-ndodhjes zgjat rreth një vit. Pasi janë bërë kontrollet e duhura nga ana e policisë bashkiake, personi fshihet nga popullsia residente e Komunës.

pėrditsimi i fundit: martedģ 07 prill 2020
- Inizio della pagina -
Il progetto Pratomigranti č sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it